OSDN Git Service

V0.1 pk interface (#58)
[bytom/vapor.git] / protocol / vm / crypto_test.go
1 package vm
2
3 import (
4         "testing"
5
6         "github.com/vapor/testutil"
7 )
8
9 func TestCheckSig(t *testing.T) {
10         cases := []struct {
11                 prog    string
12                 ok, err bool
13         }{
14                 {
15                         // This one's OK
16                         "0x26ced30b1942b89ef5332a9f22f1a61e5a6a3f8a5bc33b2fc58b1daf78c81bf1d5c8add19cea050adeb37da3a7bf8f813c6a6922b42934a6441fa6bb1c7fc208 0x0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f20 0xdbca6fb13badb7cfdf76510070ffad15b85f9934224a9e11202f5e8f86b584a6 CHECKSIG",
17                         true, false,
18                 },
19                 {
20                         // This one has a wrong-length signature
21                         "0x26ced30b1942b89ef5332a9f22f1a61e5a6a3f8a5bc33b2fc58b1daf78c81bf1d5c8add19cea050adeb37da3a7bf8f813c6a6922b42934a6441fa6bb1c7fc2 0x0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f20 0xdbca6fb13badb7cfdf76510070ffad15b85f9934224a9e11202f5e8f86b584a6 CHECKSIG",
22                         false, false,
23                 },
24                 {
25                         // This one has a wrong-length message
26                         "0x26ced30b1942b89ef5332a9f22f1a61e5a6a3f8a5bc33b2fc58b1daf78c81bf1d5c8add19cea050adeb37da3a7bf8f813c6a6922b42934a6441fa6bb1c7fc208 0x0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f 0xdbca6fb13badb7cfdf76510070ffad15b85f9934224a9e11202f5e8f86b584a6 CHECKSIG",
27                         false, true,
28                 },
29                 {
30                         // This one has a wrong-length pubkey
31                         "0x26ced30b1942b89ef5332a9f22f1a61e5a6a3f8a5bc33b2fc58b1daf78c81bf1d5c8add19cea050adeb37da3a7bf8f813c6a6922b42934a6441fa6bb1c7fc208 0x0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f20 0xdbca6fb13badb7cfdf76510070ffad15b85f9934224a9e11202f5e8f86b584 CHECKSIG",
32                         false, false,
33                 },
34                 {
35                         // This one has a wrong byte in the signature
36                         "0x00ced30b1942b89ef5332a9f22f1a61e5a6a3f8a5bc33b2fc58b1daf78c81bf1d5c8add19cea050adeb37da3a7bf8f813c6a6922b42934a6441fa6bb1c7fc208 0x0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f20 0xdbca6fb13badb7cfdf76510070ffad15b85f9934224a9e11202f5e8f86b584a6 CHECKSIG",
37                         false, false,
38                 },
39                 {
40                         // This one has a wrong byte in the message
41                         "0x26ced30b1942b89ef5332a9f22f1a61e5a6a3f8a5bc33b2fc58b1daf78c81bf1d5c8add19cea050adeb37da3a7bf8f813c6a6922b42934a6441fa6bb1c7fc208 0x0002030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f20 0xdbca6fb13badb7cfdf76510070ffad15b85f9934224a9e11202f5e8f86b584a6 CHECKSIG",
42                         false, false,
43                 },
44                 {
45                         // This one has a wrong byte in the pubkey
46                         "0x26ced30b1942b89ef5332a9f22f1a61e5a6a3f8a5bc33b2fc58b1daf78c81bf1d5c8add19cea050adeb37da3a7bf8f813c6a6922b42934a6441fa6bb1c7fc208 0x0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f20 0x00ca6fb13badb7cfdf76510070ffad15b85f9934224a9e11202f5e8f86b584a6 CHECKSIG",
47                         false, false,
48                 },
49                 {
50                         "0x010203 0x0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f20 0x040506 1 1 CHECKMULTISIG",
51                         false, false,
52                 },
53                 {
54                         "0x010203 0x0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f 0x040506 1 1 CHECKMULTISIG",
55                         false, true,
56                 },
57                 {
58                         "0x26ced30b1942b89ef5332a9f22f1a61e5a6a3f8a5bc33b2fc58b1daf78c81bf1d5c8add19cea050adeb37da3a7bf8f813c6a6922b42934a6441fa6bb1c7fc208 0x0102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f20 0xdbca6fb13badb7cfdf76510070ffad15b85f9934224a9e11202f5e8f86b584a6 1 1 CHECKMULTISIG",
59                         true, false,
60                 },
61         }
62
63         for i, c := range cases {
64                 prog, err := Assemble(c.prog)
65                 if err != nil {
66                         t.Fatalf("case %d: %s", i, err)
67                 }
68                 vm := &virtualMachine{
69                         program:  prog,
70                         runLimit: 50000,
71                 }
72                 err = vm.run()
73                 if c.err {
74                         if err == nil {
75                                 t.Errorf("case %d: expected error, got ok result", i)
76                         }
77                 } else if c.ok {
78                         if err != nil {
79                                 t.Errorf("case %d: expected ok result, got error %s", i, err)
80                         }
81                 } else if !vm.falseResult() {
82                         t.Errorf("case %d: expected false VM result, got error %s", i, err)
83                 }
84         }
85 }
86
87 func TestCryptoOps(t *testing.T) {
88         type testStruct struct {
89                 op      Op
90                 startVM *virtualMachine
91                 wantErr error
92                 wantVM  *virtualMachine
93         }
94         cases := []testStruct{{
95                 op: OP_SHA256,
96                 startVM: &virtualMachine{
97                         runLimit:  50000,
98                         dataStack: [][]byte{{1}},
99                 },
100                 wantVM: &virtualMachine{
101                         runLimit: 49905,
102                         dataStack: [][]byte{{
103                                 75, 245, 18, 47, 52, 69, 84, 197, 59, 222, 46, 187, 140, 210, 183, 227,
104                                 209, 96, 10, 214, 49, 195, 133, 165, 215, 204, 226, 60, 119, 133, 69, 154,
105                         }},
106                 },
107         }, {
108                 op: OP_SHA256,
109                 startVM: &virtualMachine{
110                         runLimit:  50000,
111                         dataStack: [][]byte{make([]byte, 65)},
112                 },
113                 wantVM: &virtualMachine{
114                         runLimit: 49968,
115                         dataStack: [][]byte{{
116                                 152, 206, 66, 222, 239, 81, 212, 2, 105, 213, 66, 245, 49, 75, 239, 44,
117                                 116, 104, 212, 1, 173, 93, 133, 22, 139, 250, 180, 192, 16, 143, 117, 247,
118                         }},
119                 },
120         }, {
121                 op: OP_SHA3,
122                 startVM: &virtualMachine{
123                         runLimit:  50000,
124                         dataStack: [][]byte{{1}},
125                 },
126                 wantVM: &virtualMachine{
127                         runLimit: 49905,
128                         dataStack: [][]byte{{
129                                 39, 103, 241, 92, 138, 242, 242, 199, 34, 93, 82, 115, 253, 214, 131, 237,
130                                 199, 20, 17, 10, 152, 125, 16, 84, 105, 124, 52, 138, 237, 78, 108, 199,
131                         }},
132                 },
133         }, {
134                 op: OP_SHA3,
135                 startVM: &virtualMachine{
136                         runLimit:  50000,
137                         dataStack: [][]byte{make([]byte, 65)},
138                 },
139                 wantVM: &virtualMachine{
140                         runLimit: 49968,
141                         dataStack: [][]byte{{
142                                 65, 106, 167, 181, 192, 224, 101, 48, 102, 167, 198, 77, 189, 208, 0, 157,
143                                 190, 132, 56, 97, 81, 254, 3, 159, 217, 66, 250, 162, 219, 97, 114, 235,
144                         }},
145                 },
146         }, {
147                 op: OP_HASH160,
148                 startVM: &virtualMachine{
149                         runLimit:  50000,
150                         dataStack: [][]byte{{1}},
151                 },
152                 wantVM: &virtualMachine{
153                         runLimit: 49916,
154                         dataStack: [][]byte{{
155                                 242, 145, 186, 80, 21, 223, 52, 140, 128, 133, 63, 165, 187, 15, 121, 70, 245, 201, 225, 179,
156                         }},
157                 },
158         }, {
159                 op: OP_HASH160,
160                 startVM: &virtualMachine{
161                         runLimit:  50000,
162                         dataStack: [][]byte{make([]byte, 65)},
163                 },
164                 wantVM: &virtualMachine{
165                         runLimit: 49916,
166                         dataStack: [][]byte{{
167                                 171, 60, 102, 205, 10, 63, 18, 180, 244, 250, 235, 84, 138, 85, 22, 7, 148, 250, 215, 6,
168                         }},
169                 },
170         }, {
171                 op: OP_CHECKSIG,
172                 startVM: &virtualMachine{
173                         runLimit: 50000,
174                         dataStack: [][]byte{
175                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851" +
176                                         "fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
177                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
178                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
179                         },
180                 },
181                 wantVM: &virtualMachine{
182                         deferredCost: -143,
183                         runLimit:     48976,
184                         dataStack:    [][]byte{{1}},
185                 },
186         }, {
187                 op: OP_CHECKSIG,
188                 startVM: &virtualMachine{
189                         runLimit: 50000,
190                         dataStack: [][]byte{
191                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851" +
192                                         "fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
193                                 mustDecodeHex("badda7a7a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
194                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
195                         },
196                 },
197                 wantVM: &virtualMachine{
198                         deferredCost: -144,
199                         runLimit:     48976,
200                         dataStack:    [][]byte{{}},
201                 },
202         }, {
203                 op: OP_CHECKSIG,
204                 startVM: &virtualMachine{
205                         runLimit: 50000,
206                         dataStack: [][]byte{
207                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851" +
208                                         "fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
209                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
210                                 mustDecodeHex("bad220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
211                         },
212                 },
213                 wantVM: &virtualMachine{
214                         deferredCost: -144,
215                         runLimit:     48976,
216                         dataStack:    [][]byte{{}},
217                 },
218         }, {
219                 op: OP_CHECKSIG,
220                 startVM: &virtualMachine{
221                         runLimit: 50000,
222                         dataStack: [][]byte{
223                                 mustDecodeHex("badabdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851" +
224                                         "fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
225                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
226                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
227                         },
228                 },
229                 wantVM: &virtualMachine{
230                         deferredCost: -144,
231                         runLimit:     48976,
232                         dataStack:    [][]byte{{}},
233                 },
234         }, {
235                 op: OP_CHECKSIG,
236                 startVM: &virtualMachine{
237                         runLimit: 50000,
238                         dataStack: [][]byte{
239                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851" +
240                                         "fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
241                                 mustDecodeHex("badbad"),
242                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
243                         },
244                 },
245                 wantErr: ErrBadValue,
246         }, {
247                 op: OP_CHECKSIG,
248                 startVM: &virtualMachine{
249                         runLimit: 0,
250                 },
251                 wantErr: ErrRunLimitExceeded,
252         }, {
253                 op: OP_CHECKMULTISIG,
254                 startVM: &virtualMachine{
255                         runLimit: 50000,
256                         dataStack: [][]byte{
257                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
258                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
259                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
260                                 {1},
261                                 {1},
262                         },
263                 },
264                 wantVM: &virtualMachine{
265                         deferredCost: -161,
266                         runLimit:     48976,
267                         dataStack:    [][]byte{{1}},
268                 },
269         }, {
270                 op: OP_CHECKMULTISIG,
271                 startVM: &virtualMachine{
272                         runLimit: 50000,
273                         dataStack: [][]byte{
274                                 mustDecodeHex("badabdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
275                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
276                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
277                                 {1},
278                                 {1},
279                         },
280                 },
281                 wantVM: &virtualMachine{
282                         deferredCost: -162,
283                         runLimit:     48976,
284                         dataStack:    [][]byte{{}},
285                 },
286         }, {
287                 op: OP_CHECKMULTISIG,
288                 startVM: &virtualMachine{
289                         runLimit:  50000,
290                         dataStack: [][]byte{},
291                 },
292                 wantErr: ErrDataStackUnderflow,
293         }, {
294                 op: OP_CHECKMULTISIG,
295                 startVM: &virtualMachine{
296                         runLimit: 50000,
297                         dataStack: [][]byte{
298                                 {1},
299                                 {1},
300                         },
301                 },
302                 wantErr: ErrDataStackUnderflow,
303         }, {
304                 op: OP_CHECKMULTISIG,
305                 startVM: &virtualMachine{
306                         runLimit: 50000,
307                         dataStack: [][]byte{
308                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
309                                 {1},
310                                 {1},
311                         },
312                 },
313                 wantErr: ErrDataStackUnderflow,
314         }, {
315                 op: OP_CHECKMULTISIG,
316                 startVM: &virtualMachine{
317                         runLimit: 50000,
318                         dataStack: [][]byte{
319                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
320                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
321                                 {1},
322                                 {1},
323                         },
324                 },
325                 wantErr: ErrDataStackUnderflow,
326         }, {
327                 op: OP_CHECKMULTISIG,
328                 startVM: &virtualMachine{
329                         runLimit: 50000,
330                         dataStack: [][]byte{
331                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
332                                 mustDecodeHex("badbad"),
333                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
334                                 {1},
335                                 {1},
336                         },
337                 },
338                 wantErr: ErrBadValue,
339         }, {
340                 op: OP_CHECKMULTISIG,
341                 startVM: &virtualMachine{
342                         runLimit: 50000,
343                         dataStack: [][]byte{
344                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
345                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
346                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
347                                 {1},
348                                 {0},
349                         },
350                 },
351                 wantErr: ErrBadValue,
352         }, {
353                 op: OP_CHECKMULTISIG,
354                 startVM: &virtualMachine{
355                         runLimit: 50000,
356                         dataStack: [][]byte{
357                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
358                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
359                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
360                                 {0},
361                                 {1},
362                         },
363                 },
364                 wantErr: ErrBadValue,
365         }, {
366                 op: OP_CHECKMULTISIG,
367                 startVM: &virtualMachine{
368                         runLimit: 50000,
369                         dataStack: [][]byte{
370                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
371                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
372                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
373                                 {2},
374                                 {1},
375                         },
376                 },
377                 wantErr: ErrBadValue,
378         }, {
379                 op: OP_CHECKMULTISIG,
380                 startVM: &virtualMachine{
381                         runLimit: 0,
382                         dataStack: [][]byte{
383                                 mustDecodeHex("af5abdf4bbb34f4a089efc298234f84fd909def662a8df03b4d7d40372728851fbd3bf59920af5a7c361a4851967714271d1727e3be417a60053c30969d8860c"),
384                                 mustDecodeHex("916f0027a575074ce72a331777c3478d6513f786a591bd892da1a577bf2335f9"),
385                                 mustDecodeHex("ab3220d065dc875c6a5b4ecc39809b5f24eb0a605e9eef5190457edbf1e3b866"),
386                                 {1},
387                                 {1},
388                         },
389                 },
390                 wantErr: ErrRunLimitExceeded,
391         }, {
392                 op: OP_TXSIGHASH,
393                 startVM: &virtualMachine{
394                         runLimit: 50000,
395                         context: &Context{
396                                 TxSigHash: func() []byte {
397                                         return []byte{
398                                                 0x2f, 0x00, 0x3c, 0xdd, 0x64, 0x42, 0x7b, 0x5e,
399                                                 0xed, 0xd6, 0xcc, 0xb5, 0x85, 0x47, 0x02, 0x0b,
400                                                 0x02, 0xde, 0xf2, 0x2d, 0xc5, 0x99, 0x7e, 0x9d,
401                                                 0xa9, 0xac, 0x40, 0x49, 0xc3, 0x4a, 0x58, 0xd8,
402                                         }
403                                 },
404                         },
405                 },
406                 wantVM: &virtualMachine{
407                         runLimit: 49704,
408                         dataStack: [][]byte{{
409                                 47, 0, 60, 221, 100, 66, 123, 94,
410                                 237, 214, 204, 181, 133, 71, 2, 11,
411                                 2, 222, 242, 45, 197, 153, 126, 157,
412                                 169, 172, 64, 73, 195, 74, 88, 216,
413                         }},
414                 },
415         }, {
416                 op: OP_TXSIGHASH,
417                 startVM: &virtualMachine{
418                         runLimit: 0,
419                         context:  &Context{},
420                 },
421                 wantErr: ErrRunLimitExceeded,
422         }}
423
424         hashOps := []Op{OP_SHA256, OP_SHA3}
425         for _, op := range hashOps {
426                 cases = append(cases, testStruct{
427                         op: op,
428                         startVM: &virtualMachine{
429                                 runLimit:  0,
430                                 dataStack: [][]byte{{1}},
431                         },
432                         wantErr: ErrRunLimitExceeded,
433                 })
434         }
435
436         for i, c := range cases {
437                 t.Logf("case %d", i)
438
439                 err := ops[c.op].fn(c.startVM)
440                 gotVM := c.startVM
441
442                 if err != c.wantErr {
443                         t.Errorf("case %d, op %s: got err = %v want %v", i, ops[c.op].name, err, c.wantErr)
444                         continue
445                 }
446                 if c.wantErr != nil {
447                         continue
448                 }
449
450                 // Hack: the context objects will otherwise compare unequal
451                 // sometimes (because of the function pointer within?) and we
452                 // don't care
453                 c.wantVM.context = gotVM.context
454
455                 if !testutil.DeepEqual(gotVM, c.wantVM) {
456                         t.Errorf("case %d, op %s: unexpected vm result\n\tgot:  %+v\n\twant: %+v\n", i, ops[c.op].name, gotVM, c.wantVM)
457                 }
458         }
459 }