OSDN Git Service

文字デコーディング処理の分離
[mikutoga/TogaGem.git] / CHANGELOG.txt
2011-05-17 Olyutorskii1.105.3-SNAPSHOT版開発開始
2010-10-09 Olyutorskii1.105.2版リリース準備。 release-1.105.2
2010-10-07 Olyutorskii1.104.2版リリース準備
2010-10-06 OlyutorskiiTogaGem1.103.2版より移行。