OSDN Git Service

2.102.2版リリース準備
[mikutoga/TogaGem.git] / CHANGELOG.txt
2013-03-16 Olyutorskii2.102.2版リリース準備 release-2.102.2
2013-01-27 Olyutorskii実数表記の揺れを吸収
2011-11-26 OlyutorskiiMaven3対応。
2011-08-24 Olyutorskii2.101.2版リリース準備 release-2.101.2
2011-05-17 Olyutorskii1.105.3-SNAPSHOT版開発開始
2010-10-09 Olyutorskii1.105.2版リリース準備。 release-1.105.2
2010-10-07 Olyutorskii1.104.2版リリース準備
2010-10-06 OlyutorskiiTogaGem1.103.2版より移行。