OSDN Git Service

wsboards.com noticed, had been removed due to spam (Thanks Chris)
[pukiwiki/pukiwiki_sandbox.git] / test.txt
1 $Id;$
2
3 test desu -- henoheno
4 ÆüËܸì¤Îʸ¾Ï¤ÈÆüËܸì¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥í¥°¤òÄɲÃ: ¤È¤â¤Ë EUC/LF (FreeBSD ¾å¤Îcvs¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¥³¥ß¥Ã¥È) -- henoheno
5 - Windows + cygwin + cvs¤´¤Ã¤¿¼ÑÈÇ20020227 + cygwin ssh (ext server) ¤«¤é¥Æ¥¹¥ÈÃæ -- henoheno