OSDN Git Service

Update info
[rebornos/cnchi-gnome-osdn.git] / config
1 # Install Cnchi from git
2 CNCHI_GIT="y"
3 CNCHI_GIT_BRANCH="0.16.21"
4 # Not used:
5 CNCHI_GIT_URL="https://github.com/Antergos/Cnchi/archive/${CNCHI_GIT_BRANCH}.zip"
6 # Used:
7 CNCHI_REBORNOS_URL="https://repo.rebornos.org/RebornOS/sources/cnchi/0.16.21.zip"
8
9
10 # iso-hotfix-utility
11 ISO_HOTFIX_UTILITY_VERSION="1.0.17"
12 ISO_HOTFIX_UTILITY_URL="https://github.com/Antergos/iso-hotfix-utility/archive/${ISO_HOTFIX_UTILITY_VERSION}.tar.gz"